Không có hợp đồng tương tự có được xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng?

Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 không yêu cầu tổ chức phải chứng minh kinh nghiệm thực hiện các công việc trước đó. Câu hỏi: Độc giả Minh Tuấn (Tiền Giang) đặt câu hỏi như sau: Tôi vừa thành lập Công ty Tư vấn xây dựng và hoạt động được 3 tuần. Hiện tại, các…

Nhà thầu thiết kế, thẩm tra thiết kế phải có chứng chỉ hoạt động xây dựng?

Trường hợp tổ chức tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế kết cấu xây dựng công trình thì phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định. Câu hỏi: Độc giả Đức Tùng đặt câu hỏi như sau: Tổng công ty tôi đang triển khai mời thầu tư vấn thiết…

Doanh nghiệp có cổ phần của nhau có được cùng dự thầu?

Đơn vị của ông Mai Văn Kế (Hà Nội) đang lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp phòng cháy chữa cháy, quy mô dưới 5 tỷ đồng. Các nhà thầu tham dự có Công ty A và Công ty B. Trong đó, Công ty A nắm giữ 20% cổ phần của Công ty B….

Công ty mẹ có được sử dụng năng lực của công ty con khi dự thầu?

Trường hợp công ty mẹ tham dự thầu thì được sử dụng năng lực, kinh nghiệm của công ty con tương ứng với phần công việc mà công ty mẹ huy động công ty con thực hiện. Câu hỏi: Bà Trần Thị Hạ (Đắk Nông) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn tình huống…

Sau chia tách doanh nghiệp có được thừa hưởng năng lực của công ty cũ khi ứng thầu?

Trường hợp công ty được tách từ một phòng, ban của Công ty mẹ và toàn bộ nhân sự, thiết bị của phòng, ban đó chuyển từ Công ty mẹ sang công ty mới thì công ty mới được thừa hưởng toàn bộ năng lực, kinh nghiệm của phòng, ban cũ trong đấu thầu. Câu…