Chứng minh nguồn lực tài chính bằng số tiền có trong tài khoản công ty có được không?

Trường hợp chứng minh nguồn lực tài chính bằng số tiền có trong tài khoản công ty thì phải kèm theo bảng sao kê có xác nhận từ phái ngân hàng và có bảng kê khai biểu mẫu số 12 về nguồn lực tài chính hàng tháng cho các hợp đồng đang thực hiện. Câu…

Hướng dẫn xác định yêu cầu nguồn lực tài chính của nhà thầu với gói thầu trên 12 tháng

Câu hỏi: Tôi đang thẩm định hồ sơ mời thầu một gói thầu có giá trị 7.154.196.000 đồng, thời gian thực hiện là 18 tháng. Nhà thầu tính yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu là 3 x (7.154.196.000/18 tháng) = 1.192.366.000 đồng. Tuy nhiên, theo tôi hiểu, 18 tháng = 540…

Chứng minh nguồn lực tài chính bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoan bên mời thầu có sai quy định?

Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai vừa công bố Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động đấu thầu của huyện Vĩnh Cửu tại Gói thầu số 1 (Thiết bị): Đầu tư trang thiết bị xây dựng trường chuẩn quốc gia (10 phòng máy vi tính + 02 phòng học bộ…

Cam kết tín dụng có kèm điều kiện của ngân hàng có sai quy định?

Cam kết tín dụng của ngân hàng phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về tín dụng, trong đó có sự ràng buộc và điều kiện giữa hai bên. Do vậy, trên thực tế thì các ngân hàng sẽ không cấp cam kết tín dụng vô điều kiện cho nhà thầu nộp cùng…