Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT bản Word kèm theo phụ lục

Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT bản Word kèm theo phụ lục; thay thế Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Hiệu lực thi hành Thông tư này có hiệu lực thi…

VÀI ĐIỀU VỀ HỆ THỐNG ĐẤU THẦU MỚI

Điều kiện đối với máy tính: Sử dụng hệ điều hành Windows 10 trở lên (chưa hỗ trợ đối với Linux và MacOS). Điều kiện đối với trình duyệt: Sử dụng Chrome hoặc Microsoft Edge. Điều kiện đối với môi trường máy tính: Cần cài đặt bản Agent mới nhất (sau ngày 14/9/2022). Chứng thư…

Chứng thu số công công và một số lưu ý khi sử dụng trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Chứng thư số công cộng là gì? – Thực chất CTS (chứng thư số) công cộng là chữ ký số do tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng cấp cho thuê bao sử dụng, nói chính xác hơn chính là chữ ký điện tử hiện đang được các doanh nghiệp sử…

MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI KHÔNG THỂ BỎ QUA ĐỐI VỚI ĐẤU THẦU QUA MẠNG (có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2022)

Thông tư 08_2022_TT_BKHĐT

ĐỐI VỚI DOANH THU HÀNG NĂM, GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG: Kể từ năm 2021 trở đi Hệ thống tự động trích xuất số liệu về báo cáo tài chính từ HỆ THỐNG THUẾ ĐIỆN TỬ vào hồ sơ năng lực của nhà thầu. (Các đơn vị điều chỉnh BCTC kiểm toán 2021 cho phù…

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cập nhật chức năng cho phép Bên mời thầu điều chỉnh kết quả lựa chọn Nhà thầu

Huong dan dieu chinh ket qua lua chon qua he thong

(ĐTQM) – Từ thực tiễn vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Hệ thống) và những vấn đề phát sinh trong quá trình người dùng thực hiện nghiệp vụ trên Hệ thống thời gian qua cho thấy sự cần thiết phải cập nhật, bổ sung chức năng trên Hệ thống cho phù hợp,…

Quy định về bất khả kháng trong đấu thầu, tổ chức có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng là ai?

Quy định về bất khả kháng trong đấu thầu, tổ chức có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng là ai

Về bất khả kháng trong đấu thầu Pháp luật đấu thầu không có quy định về thẩm quyền của tổ chức xác nhận sự kiện bất khả kháng (sự kiện bất khả kháng được quy định tại Bộ luật dân sự Khoản 1 Điều 156 BLDS năm 2015, khoản 2 Điều 584 BLDS năm 2015)…