Giá dự thầu nêu thếu giá trị gia tăng chỉ 5% thì có bị loại?

Trường hợp hồ sơ dự thầu không đề cập về thuế, phí, lệ phí thì giá dự thầu của nhà thầu được coi là đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí; trong trường hợp này, nếu nhà thầu trúng thầu, được trao hợp đồng thì phải chịu mọi trách nhiệm và…

Gói thầu áp dụng hình thực chỉ định thầu thì đơn giá có được cao hơn dự toán được duyệt?

Chỉ định thầu có được đề xuất đơn giá khác

Độc giả hỏi, đối với gói thầu xây lắp được áp dụng theo hình thức chỉ định thầu rút gọn và loại hợp đồng trọn gói, thì đơn giá công việc trong hợp đồng có được cao hơn đơn giá công việc đó trong dự toán được duyệt không? Trong quá trình thương thảo hợp…

Đơn giá dự thầu một hạng mục cao hơn đơn giá dự toán đã được phê duyệt

Đơn giá dự thầu

Bên mời thầu tổ chức đấu thầu rộng rãi một gói thầu. Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) của nhà thầu A, Tổ chuyên gia phát hiện, tại hạng mục X có đơn giá dự thầu cao hơn ba lần so với đơn giá dự toán được duyệt Hỏi: Đơn giá…

Giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)

Đơn dự thầu không bao gồm thuế, phí và lệ phí nếu có

Độc giả đặt câu hỏi như sau: Đơn vị của tôi là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở, được cơ quan chủ quản giao cho thực hiện các dự án về chỉnh lý tài liệu bằng hình thức đấu thầu. Trong Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, có…

Chủ đầu tư có được tự quyết sử dụng chi phí dự phòng

nguoi-quyet-dinh-dau-tu-sử dung dụ phòng phí

Theo phản ánh của ông Lê Trung Hưng, Công ty CP Tư vấn Đô thị Việt Nam – Vinacity, Khoản 4 Điều 7, Điểm b Khoản 1 Điều 28 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về việc quy định chi tiết về quản lý chi phi đầu tư xây dựng công trình…

Hồ sơ mời thầu mời rõ chi phí dự phòng là 5% có sai quy định?

chi-phi-du-phong-duoc-phan-bo-vao-trong-gia-du-thau 2

Câu hỏi: Công ty tôi tham gia đấu thầu gói thầu có hợp đồng theo hình thức đơn giá trọn gói. Công ty tham khảo Khoản 3, Điều 5 Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT thấy quy định, đối với hợp đồng trọn gói, nhà thầu phải tính toán và phân bổ chi phí dự phòng vào…