Đang trong thời gian bị cấm đấu thầu có được dự thầu tại một tỉnh khác?

luật đấu thầu

Nhà thầu tham dự gói thầu về mua sắm hàng hóa tại tỉnh A. Trong quá trình đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật, tổ chuyên gia kiểm tra trên trang http://muasamcong.mpi.gov.vn/ và thấy rằng nhà thầu đang trong thời gian bị cấm tham gia đấu thầu tại một tỉnh B. Nội dung cấm…