Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT Hướng dẫn Luật Đấu thầu 2023

Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Thông tư bao gồm 18 biểu mẫu và 08 Phụ lục 1 Mẫu Kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu và Kế…

Gói thầu giám sát công trình cấp I bắt buộc tất cả các cán bộ giám sát có chứng chỉ hạng I có đúng quy định?

Gói thầu giám sát công trình cấp I bắt buộc tất cả các cán bộ giám sát có chứng chỉ hạng I có đúng quy định (2)

Câu hỏi về yêu cầu chứng chỉ giám sát xây dựng hạng I? Ông Phan Hoài Bảo (TPHCM) hỏi, giám sát viên công trình cấp I có cần thiết có chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng hạng I mới được ký biên bản nghiệm thu công việc xây dựng không? Xem thêm tình…

Hồ sơ mời thầu yêu cầu chỉ huy trưởng phải có chứng chỉ quản lý dự án có đúng quy định?

Hồ sơ mời thầu yêu cầu chỉ huy trưởng phải có chứng chỉ quản lý dự án có đúng quy định

Việc yêu cầu chỉ huy trưởng phải có chứng chỉ quản lý dự án của Ban quàn lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã Ba Đồn là không đúng quy định của pháp luật đấu thầu. Câu hỏi: Theo Thông báo mời thầu Gói thầu xây lắp công…

Đấu thầu công trình dân dụng HSMT yêu cầu nhân sự phải có Kiến trúc sư có phù hợp quy định của luật?

Với trường hợp của ông Quân việc HSMT yêu cầu kỹ thuật thi công phần hoàn thiện là Kiến trúc sư đã từng tham gia thi công ít nhất 02 công trình xây dựng dân dụng là không sai quy định. Câu hỏi: Đơn vị của ông Đỗ Trung Quân (Phú Yên) chuẩn bị tham…

Kê khai nhân sự, thiết bị đang thực hiện tại một gọi thầu khác có vi phạm luật đấu thầu?

Trường hợp nhà thầu kê khai nhân sự, thiết bị đã huy động cho gói thầu khác mà nhà thầu đã trúng thầu, ký hợp đồng và có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này thì bị coi là gian lận khi kê khai thông tin tham dự ở…

Đề xuất nhân sự chủ chốt trong 2 hồ sơ dự thầu cùng thời điểm có được chấp nhận?

Cần làm rõ khả năng huy động nhân sự đó trong bước thương thảo hợp đồng (nếu nhà thầu được xếp hạng thứ nhất) trường hợp nhà thầu không chứng minh được khả năng huy động nhân sự mình đã đề xuất thì sẽ được chọn 1 trong 2 gói để xếp hạng nhất. Câu…