Nhà thầu sử dụng dịch vụ thuế điện tử có cần ký tên đóng dấu?

Trường hợp nhà thầu sử dụng dịch vụ thuế điện tử của Tổng cục Thuế để kê khai báo cáo tài chính, quyết toán thuế hàng năm thì bản in báo cáo tài chính của nhà thầu từ hệ thống thuế điện đã được ký điện tử và có xác nhận của cơ quan thuế)…

Văn bản xác nhận của cơ quan thuế gửi sau thời điểm đóng thầu có đúng quy định?

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 15 Khoản 1) quy định việc đánh giá HSDT phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá HSDT và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu… Câu hỏi: Công ty X tham dự đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu xây lắp. Do sơ suất, trong hồ…

Nhà thầu chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế có bị loại?

Để chứng minh tình hình tài chính nhà thầu phải nộp các báo cáo tài chính tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành. Kèm theo là bản chụp được chứng thực một trong các tài liệu sau đây: Biên bản kiểm tra quyết toán thuế; Tờ khai tự quyết toán thuế; Văn…

Sau khi đánh giá về giá tỷ lệ liên danh của nhà thầu bị thay đổi so với thỏa thuận liên danh?

Câu hỏi: Độc giả Nguyễn Văn Rin ở thành phố Hồ Chí Minh đặt câu hỏi như sau: Tôi là kỹ sư chuyên làm công tác tư vấn đấu thầu cho các Ban quản lý dự án quận, huyện, đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn tình huống như sau: Một gói thầu thi…

Nhà thầu bổ sung thỏa thuận liên danh sau thời điểm mở thầu có hợp lệ?

Theo quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, hồ sơ dự thầu hợp lệ phải có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có). Câu hỏi: Độc giả Việt Hồng (tỉnh Kiên Giang) đặt câu hỏi như sau: Đề nghị cơ quan…

Đơn dự thầu ký trước thời điểm thoả thuận liên danh có bị loại?

Việc đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất về tài chính được ký trước thời điểm thỏa thuận liên danh của nhà thầu có hiệu lực là chưa phù hợp ở trước thời điểm đóng thầu. Câu hỏi: Công ty TNHH Thương mại vận tải Thảo Mạnh – tỉnh Bắc Ninh đặt câu hỏi…