Trường hợp nào bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ?

Đơn vị bà Hoàng Phương Oanh (Hòa Bình) đang chấm thầu 1 gói thầu mà chủ đầu tư là UBND xã, bên mời thầu là Ban quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã. Bà Oanh hỏi, bảo đảm dự thầu của nhà thầu ghi bên thụ hưởng là…

Xác định thời gian hiệu lực của bảo đảm dự thầu

thoi gian trong bảo đảm dự thầu

Độc giả Nguyễn Hữu Đan – thành phố Hà Nội đặt câu hỏi như sau: Đơn vị tôi là bên mời thầu và đang thực hiện chấm thầu gói thầu xây lắp. Hồ sơ mời thầu yêu cầu thời gian hiệu lực của bảo đảm dự thầu là 120 ngày kể từ ngày 29/8/2017 (tức…

Nhà thầu có thể nộp bảo đảm dự thầu bằng séc hoặc bằng tiền mặt?

bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt hoặc séc

Độc giả Lê Hoàn đặt câu hỏi như sau: Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh thông thường phần Bảo đảm dự thầu ghi hình thức là đặt cọc hoặc thư bảo lãnh, thì đặt cọc ở đây được hiểu là đặt cọc bằng séc theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT hay bằng tiền mặt?…

Bảo đảm dự thầu ghi sai đơn vị thụ hưởng nhà thầu có bị loại?

bảo đảm dự thầu sai tên đơn vị thụ hưởng

Độc giả Trần Quang Lợi (Ban quản lý dự án công trình thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) đặt câu hỏi như sau: Trong bảo lãnh dự thầu nhà thầu ghi tên đơn vị thụ hưởng là “Ban quản lý các dự án công trình thành phố Cẩm Phả” trong khi tên đơn vị…

Bảo đảm dự thầu phát hành trước thời điểm liên danh nhà thầu ký kết thỏa thuận.

Câu hỏi: Độc giả Bửu Thăng (Long An) đặt câu hỏi như sau: Thỏa thuận liên danh được ký kết ngày 27/9/2019 giữa công ty A liên danh với công ty B là liên danh công ty A + B (công ty A là thành viên đứng đầu liên danh, và công ty A sẽ…