Không có hợp đồng tương tự có được xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng?

Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 không yêu cầu tổ chức phải chứng minh kinh nghiệm thực hiện các công việc trước đó. Câu hỏi: Độc giả Minh Tuấn (Tiền Giang) đặt câu hỏi như sau: Tôi vừa thành lập Công ty Tư vấn xây dựng và hoạt động được 3 tuần. Hiện tại, các…

Nhà thầu thiết kế, thẩm tra thiết kế phải có chứng chỉ hoạt động xây dựng?

Trường hợp tổ chức tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế kết cấu xây dựng công trình thì phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định. Câu hỏi: Độc giả Đức Tùng đặt câu hỏi như sau: Tổng công ty tôi đang triển khai mời thầu tư vấn thiết…

Chưa có chứng chỉ năng lực có được thi công công trình cấp IV?

cap chung chi to chuc hạng IV

Chưa có chứng chỉ năng lực có được hoạt động xây dựng? Khoản 2, Điều 10 Thông tư số 17/2016/TT-BXD quy định, tổ chức chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng thì được tham gia hoạt động xây dựng các công trình cấp 4. Tuy nhiên Thông tư số…

Nhà thầu phụ bắt buộc phải có chứng chỉ năng lực xây dựng?

Độc giả Lê Hoàng (thành phố Hà Nội) đặt câu hỏi như sau: Đơn vị tôi đang thi công một số công trình xây dựng cấp 1 (đơn vị đã được cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng – hạng 1). Trong quá trình thi công đơn vị có sử dụng một số nhà thầu…

Chứng chỉ năng lực xây dựng được cấp sau thời điểm chấm thầu có được chấp nhận?

Chứng chỉ năng lực tổ chức

Độc giả Hải Lâm (tỉnh Khánh Hòa) đặt câu hỏi như sau: Công ty tôi tham dự gói thầu có yêu cầu tư cách hợp lệ nhà thầu là có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật cấp III trở lên. Công ty có liên danh với một…