Loại nhà thầu với lý do “không có báo cáo tài chính đã được kiểm toán” có sai quy định?

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La vừa loại một nhà thầu với lý do “không có báo cáo tài chính đã được kiểm toán” khi tham dự Gói thầu Mua vật tư y tế năm 2019. Lý do này đã bị nhà thầu phản đối. Từ ngày 17/1 – 10/2/2020, Bệnh viện Đa khoa…

Hồ sơ mời thầu yêu cầu nhà thầu phải có văn bản xác nhận là hoàn thành nghĩa vụ thuế có làm hạn chế nhà thầu?

Trường hợp pháp luật về thuế không có quy định về việc xác nhận nợ đọng thuế của một công ty thì việc HSMT quy định nhà thầu có giấy xác nhận của cơ quan thuế rằng không nợ đọng thuế là không phù hợp. Nhà thầu cần có văn bản yêu cầu bên mời…

Thiếu văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế với nhà nước từ cơ quan thuế nhà thầu có bị loại?

Theo quy định của luật đấu thầu không có văn bản nào quy định nhà thầu nợ thuế thì bị loại. Câu hỏi: Công ty chúng tôi đang tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu phi tư vấn. Trong hồ sơ yêu cầu có nội dung, nộp bản sao các báo cáo tài chính…

Bổ sung tài liệu để chứng minh nhà thầu có đủ nguồn lực tài chính sau khi đóng thầu?

Câu hỏi: Độc giả Nguyễn Huy (Cần Thơ) đặt câu hỏi như sau: Trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu không nộp tài liệu để chứng minh nguồn lực tài chính để thực hiện gói thầu thì nhà thầu có được bổ sung tài liệu để chứng minh nhà thầu có đủ nguồn lực tài chính để thực…