Hành vi làm giả báo cáo tài chính có phải gian lận trong đấu thầu?

Luật Đấu thầu quy định một trong các hành vi gian lận trong lựa chọn nhà thầu là nhà thầu cố ý cung cấp các thông tin không trung thực trong hồ sơ dự thầu làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu. Câu hỏi: Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị…

Có bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính kiểm toán khi tham dự thầu?

Đối với trường hợp những doanh nghiệp không thuộc đối tượng bắt buộc phải thực hiện kiểm toán theo quy định của Luật Kiểm toán độc lập và Nghị định số 17/2012/NĐ-CP nêu trên thì không phải đính kèm báo cáo kiểm toán trong hồ sơ dự thầu. Trường hợp không có báo cáo tài…

Doanh nghiệp mới hoạt động hai năm có được tham gia đấu thầu?

Câu hỏi: Độc giả Nguyễn Xuân Hải – tỉnh Nam Định đặt câu hỏi như sau: Tôi xin hỏi, hồ sơ mời thầu yêu cầu báo cáo thuế 3 năm gần nhất mà công ty mới đăng ký được 2 năm thì có được đấu thầu không? Trường hợp quy định trong hồ sơ mời…

Nhà thầu sử dụng dịch vụ thuế điện tử có cần ký tên đóng dấu?

Trường hợp nhà thầu sử dụng dịch vụ thuế điện tử của Tổng cục Thuế để kê khai báo cáo tài chính, quyết toán thuế hàng năm thì bản in báo cáo tài chính của nhà thầu từ hệ thống thuế điện đã được ký điện tử và có xác nhận của cơ quan thuế)…