Thay đổi biện pháp thi công với hợp đồng trọn gói, thanh toán hợp đồng thế nào?

Điểm b, Khoản 1, Điều 28 Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định quyền của bên nhận thầu thi công xây dựng “được thay đổi biện pháp thi công sau khi được bên giao thầu chấp thuận nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả công trình trên cơ sở giá hợp…

Thay đổi thông số kỹ thuật của hàng hóa sau thời điểm đóng đầu có phù hợp luật đấu thầu?

Việc làm rõ hồ sơ dự thầu phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi bản chất của nhà thầu tham dự thầu. Trong hồ sơ mời thầu bạn có đưa ra yêu cầu về tiêu chí kỹ thuật là sử dụng khóa điện tử trên máy nhưng trong hồ sơ dự thầu của…