Nhà thầu sử dụng dịch vụ thuế điện tử có cần ký tên đóng dấu?

Trường hợp nhà thầu sử dụng dịch vụ thuế điện tử của Tổng cục Thuế để kê khai báo cáo tài chính, quyết toán thuế hàng năm thì bản in báo cáo tài chính của nhà thầu từ hệ thống thuế điện đã được ký điện tử và có xác nhận của cơ quan thuế)…

Văn bản xác nhận của cơ quan thuế gửi sau thời điểm đóng thầu có đúng quy định?

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 15 Khoản 1) quy định việc đánh giá HSDT phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá HSDT và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu… Câu hỏi: Công ty X tham dự đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu xây lắp. Do sơ suất, trong hồ…

Nhà thầu chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế có bị loại?

Để chứng minh tình hình tài chính nhà thầu phải nộp các báo cáo tài chính tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành. Kèm theo là bản chụp được chứng thực một trong các tài liệu sau đây: Biên bản kiểm tra quyết toán thuế; Tờ khai tự quyết toán thuế; Văn…