Gói thầu áp dụng hình thực chỉ định thầu thì đơn giá có được cao hơn dự toán được duyệt?

Chỉ định thầu có được đề xuất đơn giá khác

Độc giả hỏi, đối với gói thầu xây lắp được áp dụng theo hình thức chỉ định thầu rút gọn và loại hợp đồng trọn gói, thì đơn giá công việc trong hợp đồng có được cao hơn đơn giá công việc đó trong dự toán được duyệt không? Trong quá trình thương thảo hợp…

Đơn giá dự thầu một hạng mục cao hơn đơn giá dự toán đã được phê duyệt

Đơn giá dự thầu

Bên mời thầu tổ chức đấu thầu rộng rãi một gói thầu. Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) của nhà thầu A, Tổ chuyên gia phát hiện, tại hạng mục X có đơn giá dự thầu cao hơn ba lần so với đơn giá dự toán được duyệt Hỏi: Đơn giá…