Chủ đầu tư có được tự quyết sử dụng chi phí dự phòng

nguoi-quyet-dinh-dau-tu-sử dung dụ phòng phí

Theo phản ánh của ông Lê Trung Hưng, Công ty CP Tư vấn Đô thị Việt Nam – Vinacity, Khoản 4 Điều 7, Điểm b Khoản 1 Điều 28 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về việc quy định chi tiết về quản lý chi phi đầu tư xây dựng công trình…

Hồ sơ mời thầu mời rõ chi phí dự phòng là 5% có sai quy định?

chi-phi-du-phong-duoc-phan-bo-vao-trong-gia-du-thau 2

Câu hỏi: Công ty tôi tham gia đấu thầu gói thầu có hợp đồng theo hình thức đơn giá trọn gói. Công ty tham khảo Khoản 3, Điều 5 Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT thấy quy định, đối với hợp đồng trọn gói, nhà thầu phải tính toán và phân bổ chi phí dự phòng vào…

Giá dự thầu có gồm cả chi phí dự phòng?

chi-phi-du-phong-duoc-phan-bo-vao-trong-gia-du-thau

Chủ đầu tư yêu cầu cắt bỏ chi phí dự phòng trong giá dự thầu có đúng quy định? Sau khi tổ tư vấn chấm thầu, Công ty được mời tham gia thương thảo. Trong quá trình thương thảo, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu cắt bỏ phần chi phí dự phòng trong giá…