Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT Hướng dẫn Luật Đấu thầu 2023

Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Thông tư bao gồm 18 biểu mẫu và 08 Phụ lục 1 Mẫu Kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu và Kế…

Gói thầu giám sát công trình cấp I bắt buộc tất cả các cán bộ giám sát có chứng chỉ hạng I có đúng quy định?

Gói thầu giám sát công trình cấp I bắt buộc tất cả các cán bộ giám sát có chứng chỉ hạng I có đúng quy định (2)

Câu hỏi về yêu cầu chứng chỉ giám sát xây dựng hạng I? Ông Phan Hoài Bảo (TPHCM) hỏi, giám sát viên công trình cấp I có cần thiết có chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng hạng I mới được ký biên bản nghiệm thu công việc xây dựng không? Xem thêm tình…

Loại nhà thầu với lý do “không có báo cáo tài chính đã được kiểm toán” có sai quy định?

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La vừa loại một nhà thầu với lý do “không có báo cáo tài chính đã được kiểm toán” khi tham dự Gói thầu Mua vật tư y tế năm 2019. Lý do này đã bị nhà thầu phản đối. Từ ngày 17/1 – 10/2/2020, Bệnh viện Đa khoa…

Hồ sơ mời thầu yêu cầu chỉ huy trưởng phải có chứng chỉ quản lý dự án có đúng quy định?

Hồ sơ mời thầu yêu cầu chỉ huy trưởng phải có chứng chỉ quản lý dự án có đúng quy định

Việc yêu cầu chỉ huy trưởng phải có chứng chỉ quản lý dự án của Ban quàn lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã Ba Đồn là không đúng quy định của pháp luật đấu thầu. Câu hỏi: Theo Thông báo mời thầu Gói thầu xây lắp công…

Đấu thầu công trình dân dụng HSMT yêu cầu nhân sự phải có Kiến trúc sư có phù hợp quy định của luật?

Với trường hợp của ông Quân việc HSMT yêu cầu kỹ thuật thi công phần hoàn thiện là Kiến trúc sư đã từng tham gia thi công ít nhất 02 công trình xây dựng dân dụng là không sai quy định. Câu hỏi: Đơn vị của ông Đỗ Trung Quân (Phú Yên) chuẩn bị tham…

Nhà thầu phụ có cần phải ký hợp đồng với chủ đầu tư không, có phải có xác nhận của chủ đầu tư đơn vị là nhà thầu phụ không?

Trường hợp trong hồ sơ dự thầu nhà thầu chính không đề xuất nhà thầu phụ thì trong quá trình thực hiện hợp đồng phát sinh thầu phụ thì cần làm công văn xin phép sự chấp thuận từ phía chủ đầu tư. Nhà thầu phụ ký hợp đồng với nhà thầu chính. nhà thầu…