Hồ sơ mời thầu yêu cầu nhân sự có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm tại nhà thầu từ 5 năm trở lên?

Đối với trường hợp trên, việc HSMT quy định nhân sự tham gia gói thầu phải là nhân sự thuộc biên chế nhà thầu, đóng bảo hiểm tại nhà thầu từ 5 năm trở lên là không cần thiết và làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu Câu hỏi: Bên mời thầu…

Yêu cầu chứng minh về việc huy động nhân sự bằng hợp đồng lao động và xác nhận của Bảo hiểm có đúng quy định?

Trường hợp cần thiết, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu nộp các tài liệu như: hợp đồng lao động giữa nhà thầu với nhân sự chủ chốt, sổ bảo hiểm xã hội của nhân sự chủ chốt, hợp đồng với công ty cung cấp lao động (trong trường hợp nhà thầu sử…