Quy định của luật khi một nhà thầu trong liên danh không thể tiếp tục công việc theo hợp đồng

Chủ đầu tư có thể chỉ định thầu “ở đây có thể giao luôn cho nhà thầu trong liên danh tuy nhiên phải bảo đảm nhà thầu được chỉ định có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu thực hiện phần công việc còn lại của gói thầu” hoặc chỉ định một đơn vị…

Cách xử lý khối lượng còn lại của gói thầu khi chấm dứt hợp đồng đối với nhà thầu vi phạm

Phần công việc còn lại chưa được thực hiện được phép áp dụng chỉ định thầu hoặc các hình thức lựa chọn nhà thầu khác trên cơ sở bảo đảm chất lượng, tiến độ của gói thầu và do người có thẩm quyền quyết định. Câu hỏi: Trường hợp chấm dứt hợp đồng đối với…

Quy định của luật về xử lý vi phạm trong lĩnh vực đấu thầu mới nhất năm 2020

Các hình thức xử lý trong lĩnh vực đấu thầu: Cảnh cáo, phạt tiền Khoản 1 Điều 121 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định như sau: Cảnh cáo, phạt tiền được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về đấu thầu theo quy định của pháp luật về xử phạt vi…

Nhận biết hành vi thông thầu và hình thức xử lý vi phạm trong đấu thầu

Câu hỏi: Trong quá trình xét thầu chúng tôi phát hiện có 3 nhà thầu có hiện tượng thông thầu với nhau. Xin hỏi trong tình huống này chúng tôi phải xử lý như thế nào? Ban biên tập Kênh đấu thầu trả lời vấn đề này như sau: Hành vi bị cấm trong hoạt…

Quy định của luật về chuyển nhượng thầu và nhà thầu bị xử lý như thế nào khi vi phạm?

Chuyển nhượng thầu trái phép sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu hành vi này gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi…

Giao khoán cho thầu phụ vượt mức quy định có bị coi là chuyển nhượng thầu?

Trường hợp phát hiện nhà thầu chính chuyển nhượng cho nhà thầu khác ngoài danh sách nhà thầu phụ kê khai trong hồ sơ dự thầu hoặc phần công việc chuyển nhượng cho nhà thầu khác ngoài phần công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ với giá trị từ 10% trở lên…