Quy định của luật về xử lý vi phạm trong lĩnh vực đấu thầu mới nhất năm 2020

Các hình thức xử lý trong lĩnh vực đấu thầu: Cảnh cáo, phạt tiền Khoản 1 Điều 121 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định như sau: Cảnh cáo, phạt tiền được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về đấu thầu theo quy định của pháp luật về xử phạt vi…