KHÓA HỌC MỜI THẦU QUA MẠNG TỪ GÓI THẦU THƯC TẾ
* Học từ cơ bản tới nâng cao
* Được thực hành cụ thể từng bước gói thầu thực tế ngay trong khi học
* Tiếp tục đồng hành, hỗ trợ đấu thầu (05 năm sau khi kết thúc khóa học)
Dịch vụ đấu thầu qua mạng

nội dung khóa học 

pHẦN 1: LÝ THUYẾT

Chương 1 Tổng quan về đấu thầu

pHẦN 2: tHỰC HÀNH

Chương 1 Mời thầu gói thầu thực tế

gHI CHÚ:

    • Nội dung bài giảng sẽ được biên tập chi tiết hoặc lược bỏ theo từng nhu cầu của mỗi học viên để đảm bảo học đúng trọng tâm, giải quyết đúng vấn đề vướng mắc.
    • Việc thực hành có thể sẽ phải kéo dài hơn nếu học viên chưa tự thực hiện thành thạo.

CÓ 3 VẪN ĐỀ LỚN BẠN THƯỜNG GẶP PHẢI

vấn đề # 1

Thiếu/chưa có kinh nghiệm thực tế trong việc xây dựng HSMT, lập HSDT để kiểm soát gói thầu.

vấn đề # 2

Vướng mắc trong đấu thầu thì không có người hỗ trợ, làm việc kiểu mò mẫm, nhiều khi không rõ đúng sai.

vấn đề # 3

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thường xuyên cập nhật và bị lỗi trong quá trình thực hiện đấu thầu.

(khóa học này sẽ giúp bạn giải quyết )

ƯU ĐÃI THEO KHÓA HỌC