Sau khi đánh giá về giá tỷ lệ liên danh của nhà thầu bị thay đổi so với thỏa thuận liên danh?

Câu hỏi: Độc giả Nguyễn Văn Rin ở thành phố Hồ Chí Minh đặt câu hỏi như sau: Tôi là kỹ sư chuyên làm công tác tư vấn đấu thầu cho các Ban quản lý dự án quận, huyện, đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn tình huống như sau: Một gói thầu thi…

Nhà thầu bổ sung thỏa thuận liên danh sau thời điểm mở thầu có hợp lệ?

Theo quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, hồ sơ dự thầu hợp lệ phải có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có). Câu hỏi: Độc giả Việt Hồng (tỉnh Kiên Giang) đặt câu hỏi như sau: Đề nghị cơ quan…

Đơn dự thầu ký trước thời điểm thoả thuận liên danh có bị loại?

Việc đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất về tài chính được ký trước thời điểm thỏa thuận liên danh của nhà thầu có hiệu lực là chưa phù hợp ở trước thời điểm đóng thầu. Câu hỏi: Công ty TNHH Thương mại vận tải Thảo Mạnh – tỉnh Bắc Ninh đặt câu hỏi…

Nhà thầu liên danh có bị loại nếu thành viên chưa đăng ký thông tin trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia?

Nhà thầu chính có thể là nhà thầu độc lập hoặc thành viên của nhà thầu liên danh; một trong các điều kiện để nhà thầu được đánh giá có tư cách hợp lệ là đã đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Câu hỏi: Độc giả Nguyễn Tuấn Thành – TP….

Có được phép chỉnh sửa lại thỏa thuận liên danh sau khi mở thầu?

Việc làm rõ hồ sơ dự thầu chỉ được thực hiện giữa bên mời thầu và nhà thầu có hồ sơ dự thầu cần phải làm rõ và phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi bản chất của nhà thầu tham dự thầu. Câu hỏi: Độc giả Trần Hoàng Hải – Tỉnh Nghệ…

Xử lý ra sao khi tên trong thỏa thuận liên danh khác đơn dự thầu?

Nếu việc làm rõ của nhà thầu về tên trong thỏa thuận liên danh không làm thay đổi bản chất của nhà thầu tham dự thầu thì được xem xét. Câu hỏi: Ông Nguyễn Ngọc Thành (TPHCM) đề nghị được tháo gỡ vướng mắc trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu như sau:…