Đấu thầu qua mạng nhà thầu có thể sửa đổi hồ sơ dự thầu sau khi đã nộp không?

Trước thời điểm đóng thầu nhà thầu vẫn có thể sửa đổi hồ sơ đã dự thầu trước đó bằng cách rút hồ sơ đã dự thầu về và điều chỉnh và nộp lại. Hệ thống sẽ lấy bản hồ sơ dự thầu sau cùng để đánh giá. Câu hỏi: Độc giả Phạm Văn Tuấn,…

Đấu thầu qua mạng nhà thầu nộp trực tiếp bản cứng HSDT có được chấp nhận?

Trường hợp nhà thầu đã nộp một phần HSDT trên mạng (trong đó có đơn dự thầu, bảo đảm dự thầu) và các tài liệu khác (báo cáo tài chính, hồ sơ quyết toán thuế…) trong HSDT được gửi bằng bản cứng trực tiếp đến bên mời thầu trước thời điểm đóng thầu thỉ có…