Doanh nghiệp có cổ phần của nhau có được cùng dự thầu?

Đơn vị của ông Mai Văn Kế (Hà Nội) đang lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp phòng cháy chữa cháy, quy mô dưới 5 tỷ đồng. Các nhà thầu tham dự có Công ty A và Công ty B. Trong đó, Công ty A nắm giữ 20% cổ phần của Công ty B….

Công ty mẹ có được sử dụng năng lực của công ty con khi dự thầu?

Trường hợp công ty mẹ tham dự thầu thì được sử dụng năng lực, kinh nghiệm của công ty con tương ứng với phần công việc mà công ty mẹ huy động công ty con thực hiện. Câu hỏi: Bà Trần Thị Hạ (Đắk Nông) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn tình huống…

Sau chia tách doanh nghiệp có được thừa hưởng năng lực của công ty cũ khi ứng thầu?

Trường hợp công ty được tách từ một phòng, ban của Công ty mẹ và toàn bộ nhân sự, thiết bị của phòng, ban đó chuyển từ Công ty mẹ sang công ty mới thì công ty mới được thừa hưởng toàn bộ năng lực, kinh nghiệm của phòng, ban cũ trong đấu thầu. Câu…