Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cập nhật chức năng cho phép Bên mời thầu điều chỉnh kết quả lựa chọn Nhà thầu

Huong dan dieu chinh ket qua lua chon qua he thong

(ĐTQM) – Từ thực tiễn vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Hệ thống) và những vấn đề phát sinh trong quá trình người dùng thực hiện nghiệp vụ trên Hệ thống thời gian qua cho thấy sự cần thiết phải cập nhật, bổ sung chức năng trên Hệ thống cho phù hợp,…

Tổng hợp các lỗi khi đấu thầu qua mạng 1

Tổng hợp 12 lỗi và cách sửa lỗi khi tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Lỗi khi đấu thầu qua mạng và cách sửa lỗi Bài viết liên quan: Khi tôi nộp đơn DT phần chữ ký của nhà thầu là chữ ký số, vậy tôi phải đăng ký chữ ký số như thế nào? Thời hạn hiệu lực của chứng thư số là bao lâu? Thủ tục gia hạn…