Nhân sự đã kê khai trong hồ sơ dự thầu đâm đơn kiến nghị nhà thầu tự ý đề xuất tên mình vào trong hồ sơ dự thầu.

Trong giai đoạn đánh giá HSDT nhân sự đã kê khai trong hồ sơ đâm đơn kiến nghị nhà thầu tự ý đề xuất tên mình vào trong hồ sơ dự thầu mà không hề biết về việc này. trong trường hợp nêu trên, bên mời thầu xử lý như thế nào? Xem thêm tình…

Gói thầu giám sát công trình cấp I bắt buộc tất cả các cán bộ giám sát có chứng chỉ hạng I có đúng quy định?

Gói thầu giám sát công trình cấp I bắt buộc tất cả các cán bộ giám sát có chứng chỉ hạng I có đúng quy định (2)

Câu hỏi về yêu cầu chứng chỉ giám sát xây dựng hạng I? Ông Phan Hoài Bảo (TPHCM) hỏi, giám sát viên công trình cấp I có cần thiết có chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng hạng I mới được ký biên bản nghiệm thu công việc xây dựng không? Xem thêm tình…

Loại nhà thầu với lý do “không có báo cáo tài chính đã được kiểm toán” có sai quy định?

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La vừa loại một nhà thầu với lý do “không có báo cáo tài chính đã được kiểm toán” khi tham dự Gói thầu Mua vật tư y tế năm 2019. Lý do này đã bị nhà thầu phản đối. Từ ngày 17/1 – 10/2/2020, Bệnh viện Đa khoa…

Hồ sơ mời thầu yêu cầu chỉ huy trưởng phải có chứng chỉ quản lý dự án có đúng quy định?

Hồ sơ mời thầu yêu cầu chỉ huy trưởng phải có chứng chỉ quản lý dự án có đúng quy định

Việc yêu cầu chỉ huy trưởng phải có chứng chỉ quản lý dự án của Ban quàn lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã Ba Đồn là không đúng quy định của pháp luật đấu thầu. Câu hỏi: Theo Thông báo mời thầu Gói thầu xây lắp công…

Quy định về bất khả kháng trong đấu thầu, tổ chức có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng là ai?

Quy định về bất khả kháng trong đấu thầu, tổ chức có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng là ai

Về bất khả kháng trong đấu thầu Pháp luật đấu thầu không có quy định về thẩm quyền của tổ chức xác nhận sự kiện bất khả kháng (sự kiện bất khả kháng được quy định tại Bộ luật dân sự Khoản 1 Điều 156 BLDS năm 2015, khoản 2 Điều 584 BLDS năm 2015)…