Phần mềm tự động cài đặt môi trường máy tính để sử dụng hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn)

Cài đặt tiện ích đấu thầu qua mạng

Để giải quyết các lỗi liên quan đến môi trường máy tính của người dùng trong quá trình đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Trung tâm đấu thầu quốc gia đã xây Phần mềm tự động cài đặt môi trường máy tính để sử dụng hệ thống mạng đấu thầu quốc…

Tổng hợp các lỗi khi đấu thầu qua mạng 1

Tổng hợp 12 lỗi và cách sửa lỗi khi tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Lỗi khi đấu thầu qua mạng và cách sửa lỗi Bài viết liên quan: Khi tôi nộp đơn DT phần chữ ký của nhà thầu là chữ ký số, vậy tôi phải đăng ký chữ ký số như thế nào? Thời hạn hiệu lực của chứng thư số là bao lâu? Thủ tục gia hạn…

Chào thầu phần khối lượng mời thiếu trong đấu thầu qua mạng như thế nào?

Chào thầu phần khối lượng thiếu khi đấu thầu qua mạng

Câu hỏi: Bạn Phùng Danh Nhậm, Công ty TNHH Linh Huy Hoàng có hỏi Khi bóc khối lượng theo bản vẽ mời thầu tôi so sánh khối lượng trong bảng tiên lượng, thấy bản tiên lượng thiếu khối lượng. Vậy tôi muốn chào khối lượng tính thiếu khi dự thầu qua mạng thì phải làm…

Khi tôi nộp đơn DT phần chữ ký của nhà thầu là chữ ký số, vậy tôi phải đăng ký chữ ký số như thế nào?

Đấu thầu qua mạng chữ ký trong đơn là chữ ký số có cần ký bản giấy nữa không

Câu hỏi: Đấu thầu qua mạng khi tôi nộp đơn DT phần chữ ký của nhà thầu là chữ ký số, Vậy tôi phải đăng ký chữ ký số như thế nào? Có cần ký đơn dự thầu và đính kèm trên hệ thống không? Xem thêm tình huống liên quan: Thời hạn hiệu lực…

Thời hạn hiệu lực của chứng thư số là bao lâu? Thủ tục gia hạn chứng thư số như thế nào?

Thời hạn hiệu lực của chứng thư số là 01 năm sử dụng tính từ ngày đơn vị tiến hành đăng ký thành công 4 bước. Người dùng có thể tự gia hạn miễn phí CTS trong mục quản lý CTS trong vòng 30 ngày trước thời điểm hết hạn. Để gia hạn, đơn vị…

Mất mật khẩu hoặc mất thư mục chứng thư số thì phải làm sao?

Mất mật khẩu hoặc mất thư mục Vietnam là mất chứng thư số. Đơn vị tiến hành đăng ký thêm chứng thư số và hoàn thiện quy trình đăng ký thêm (4 bước) trên Hệ thống 1. Hướng dẫn đăng ký thêm chứng thư số: 2. Quy định về Gia hạn & vận hành hệ…