Điều chỉnh thời gian lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư

Việc xin điều chỉnh thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu của các gói thầu còn lại là từ quý I/2020 sang quý II/2020 “Ở đây có thể tạm hiểu lý do mà chủ đầu tư chậm lựa chọn nhà thầu trong quý I/2020 là cần điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công…