Tài liệu để chứng minh khả năng huy động thiết bị khi dự thầu là những giấy tờ nào?

Trường hợp hồ sơ dự thầu kê khai đủ số lượng thiết bị và các thiết bị này đáp ứng yêu cầu quy định trong hồ sơ mời thầu (về chủng loại, kỹ thuật…), đồng thời nhà thầu có các tài liệu chứng minh thiết bị thuộc sở hữu của mình như giấy chứng nhận…

Hai nhà thầu thuê máy móc thiết bị cùng một đơn vị đánh giá như thế nào?

Trường hợp cả 2 nhà thầu chứng minh được khả năng huy động thiết bị thi công chủ yếu và đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về nội dung thiết bị thi công chủ yếu dự kiến huy động để thực hiện gói…

Nhà thầu bổ sung giấy kiểm định cho thiết bị trên nhưng giấy kiểm định ghi ngày sau thời điểm đóng thầu có sai quy định?

Những lỗi sai sót nêu trên là sai sót không nghiêm trọng và hồ sơ dự thầu của nhà thầu cơ bản đáp ứng hồ sơ mời thầu (Điều 29, Điều 30 – Chương I của hồ sơ mời thầu theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT). Nhà thầu bổ sung giấy kiểm định cho thiết bị…

Kê khai nhân sự, thiết bị đang thực hiện tại một gọi thầu khác có vi phạm luật đấu thầu?

Trường hợp nhà thầu kê khai nhân sự, thiết bị đã huy động cho gói thầu khác mà nhà thầu đã trúng thầu, ký hợp đồng và có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này thì bị coi là gian lận khi kê khai thông tin tham dự ở…