CÁC LỖI THƯỜNG GẶP TRÊN HỆ THỐNG ĐẤU THẦU MỚI

I. Hỏi đáp về giao diện trên Hệ thống mới

 1. Hệ thống mới bị lỗi giao diện tiếng Anh, tiếng Việt lẫn lộn, lỗi hiển thị, ví dụ “vai trò” thành “trò chơi”…

Trả lời: Lỗi này xảy ra là do máy tính người dùng để chế độ google dịch tự động mà không liên quan đến Hệ thống. Khi vào Hệ thống, các bên tham gia phải tắt chức năng dịch tự động của google.

II. Hỏi đáp về sử dụng chứng thư số trên Hệ thống mới

 1. Chứng thư số của Hệ thống cũ có giống Chứng thư số của Hệ thống mới hay không?

Trả lời: Chứng thư số tham gia Hệ thống cũ là chứng thư số chuyên dùng; Chứng thư số tham gia Hệ thống mới là chứng thư số công cộng. Việc đăng ký sử dụng chứng thư số trên Hệ thống mới thực hiện theo hướng dẫn trên Hệ thống.

 1. Khi tham gia Hệ thống mới dùng chung chứng thư số để nộp thuế, bảo hiểm được không?

Trả lời: Chứng thư số tham gia Hệ thống mới là chứng thư số công cộng, do đó, tổ chức tham gia Hệ thống hoàn toàn có thể sử dụng sẵn các chứng thư số đang dùng để nộp thuế, bảo hiểm…để dùng làm chứng thư số tham gia Hệ thống. Khi tham gia hệ thống mới, nhà thầu/bên mời thầu phải đăng ký sử dụng chứng thư số đó trong tài khoản tham gia hệ thống theo hướng dẫn trên Hệ thống.

 1. Một tài khoản tham gia có được sử dụng nhiều chứng thư số (nhiều token) không?

Trả lời: Một tài khoản tham gia hệ thống sẽ gắn với 1 chứng thư số. Tuy nhiên khi tham gia Hệ thống, tài khoản tham gia Hệ thống (tạm gọi là tài khoản admin) tạo các tài khoản nghiệp vụ thì mỗi tài khoản nghiệp vụ này sẽ có thể gắn với chứng thư số khác nhau.

Ví dụ:

– Cục X thuộc Bộ Y, Bộ Y là chủ đầu tư (tài khoản admin) và có chứng thư số riêng. Bộ Y phân quyền cho Cục X là bên mời thầu thì Cục X được sử dụng chứng thư số của Cục X (khác với Bộ Y) để ký số khi làm bên mời thầu.

– Cục X là chủ đầu tư (tài khoản admin) có chứng thư số 1, Cục X giao, phân quyền cho Văn phòng Cục làm bên mời thầu. Do văn phòng Cục là đơn vị phụ thuộc nên không được cấp chứng thư số riêng thì khi thực hiện vai trò là bên mời thầu của mình, Văn phòng Cục X phải sử dụng chứng thư số của Cục X. Trong trường hợp này Cục X có thể giao cho Văn phòng Cục sử dụng chứng thư số 1 hoặc đăng ký một chứng thư số khác (chứng thư số 2) để giao cho Văn phòng Cục sử dụng.

– Cục X là Chủ đầu tư (tài khoản admin). Cục X thuê đơn vị Z1 làm bên mời thầu gói thầu 1, đơn vị Z2 làm bên mời thầu gói thầu 2 thì các đơn vị tư vấn Z1, Z2 được sử dụng chứng thư số của họ làm bên mời thầu.

Tất cả các chứng thư số đều phải đăng ký sử dụng trên Hệ thống theo hướng dẫn.

 1. Các thao tác nghiệp vụ nào trên Hệ thống phải dùng chứng thư số?

Trả lời: Chứng thư số được dùng để ký số khi kê khai hồ sơ năng lực, đăng tải thông báo mời thầu, phát hành hồ sơ mời thầu, trả lời làm rõ E-HSMT, dự thầu, yêu cầu làm rõ E-HSDT. Việc cắm token chứng thư số để ký số được thực hiện sau khi đã điền hết các thông tin hoặc có thể cắm từ đầu. Khi đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu thì không cần chứng thư số.

 1. Tổ chuyên gia có cần chứng thư số không?

Trả lời: Tổ trưởng tổ chuyên gia đại diện Tổ chuyên gia có tài khoản nghiệp vụ để đánh giá gói thầu. Tổ trưởng Tổ chuyên gia chỉ nhập thông tin đánh giá và đính kèm bản scan báo cáo đánh giá nên không cần ký số, không cần chứng thư số.

 1. Cắm chứng thư số công cộng vào máy tính để đăng ký nhưng không hiển thị thông tin chứng thư số trên hệ thống mới?

Trả lời: Đơn vị cần thực hiện kiểm tra việc kết nối của chứng thư số công cộng với máy tính. Trường hợp không xác định được nguyên nhân kết nối, đơn vị liên hệ nhà cung cấp dịch vụ chứng thư số đó.

 1. Tôi có thể mua CTS công cộng để sử dụng trên hệ thống mới ở đâu

Trả lời: Đơn vị đã có CTS công cộng (đã sử dụng để kê khai thuế điện tử, BHXH…) thì có thể sử dụng CTS đó để sử dụng trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới. Trường hợp đơn vị chưa có CTS công cộng thì tham khảo danh sách các nhà cung cấp chứng thư số công cộng tại Link sau: https://bom.so/DS6SrO.

 1. Tôi bị lỗi chứng thư số mất kết nối. Xử lý thế nào ?

Trả lời: Người dùng cần kiểm tra các bước sau:

 1. Phiên bản Agent mới nhất trên trang https://muasamcong.mpi.gov.vn

(nếu máy đã từng cài đặt phiên bản cũ thì phải gỡ bỏ phiên bản này);

 1. Đảm bảo đã bật Agent (biểu tượng chim hạc);
 2. Đã đăng ký chứng thư số thành công trong tài khoản tham gia hệ thống.

Trường hợp không thể tự khắc phục được, người dùng liên hệ số tổng đài 1900 6126 để được trợ giúp.

III. Hỏi đáp về KHLCNT, E-TBMT

 1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt đợt 1 đã đăng tải trên Hệ thống cũ. Giờ muốn đăng tiếp KHLCNT đợt 2 và 3 thì Hệ thống mới có chuyển đổi thông tin từ Hệ thống cũ đã đăng để bên mời thầu tiếp tục làm trên Hệ thống mới không?

Trả lời: KHLCNT đợt 2 và 3 phải đăng tải trên Hệ thống mới.

 1. KHLCNT đã được duyệt và đăng tải trên Hệ thống cũ. Tuy nhiên còn 2 gói thầu trong đó chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu thì xử lý thế nào?

Trả lời: Hệ thống mới sẽ thực hiện chuyển đổi dữ liệu của KHLCNT này và bên mời thầu tiếp tục tổ chức lực chọn nhà thầu trên Hệ thống mới theo quy định.

 1. Đơn vị nào thực hiện nhiệm vụ đăng tải thông tin về KHLCNT, dự án?

Trả lời: Đối với dự án đầu tư phát triển, chủ đầu tư thực hiện nhiệm vụ đăng tải thông tin về dự án, KHLCNT. Đối với nguồn chi thường xuyên, bên mời thầu thực hiện nhiệm vụ đăng tải thông tin về KHLCNT (không có thông tin về dự án đối với nguồn chi thường xuyên).

 1. Muốn đăng tải KHLCNT cho dự toán chi thường xuyên nhưng khi vào thì chỉ hiện lên chi đầu tư phát triển làm thế nào để thay đổi?

Trả lời: Chọn vai trò bên mời thầu của tài khoản.

 1. Các nhà thầu có vào để xem được KHLCNT không?

Trả lời: Tất cả người dùng đều xem được KHLCNT.

 1. Đơn vị tôi có vai trò BMT mà chưa có CTS thì có đăng tải TBMT được không

Trả lời: Đối với các nghiệp vụ cần ký số trên hệ thống( như phát hành HSMT, Tham dự thầu…), đơn vị cần đăng ký và cài đặt CTS để sử dụng. Đơn vị tham khảo các nghiệp vụ cần sử dụng CTS trên hệ thống theo link: https://muasamcong.mpi.gov.vn/web/guest/user-manual

IV. Hỏi đáp về tham dự thầu

 1. Khi chuyển thông tin về Hợp đồng tương tự, Báo cáo tài chính, nhân sự, thiết bị từ Hệ thống cũ sang Hệ thống mới thì một số thông tin cập nhật chưa chính xác. Trong trường hợp này, cần xử lý thế nào?

Trả lời: Về nội dung này, Hệ thống mới có tiện ích tự động chuyển đổi để giúp các bên tham gia giảm bớt thời gian nhập tay. Tuy nhiên, do dữ liệu chuyển đổi quá nhiều dẫn tới trường hợp thông tin chuyển đổi chưa chính xác thì nhà thầu cần rà soát, chỉnh sửa, cập nhật cho phù hợp.

 1. Muốn thay đổi địa chỉ công ty, người đại diện pháp luật của nhà thầu, người dùng và mail nhận mã xác thực?

Trả lời: Đơn vị vui lòng đăng nhập vào hệ thống, chọn chức năng quản lý người dùng, chọn thông tin tham gia và thực hiện cập nhập lại thông tin người phụ trách chứng thư số, địa chỉ công ty, người đại diện theo pháp luật, email nhận mã xác thực. Sau đó đơn vị in phiếu thay đổi thông tin, ký đóng dấu và scan đính kèm lên Hệ thống để được duyệt.

 1. Tài khoản là bên mời thầu và nhà đầu tư, có thể tích hợp chức năng nhà thầu vào tài khoản này ko? Hay phải lập tài khoản mới?

Trả lời: Đăng nhập vào tài khoản —> vào Phân hệ Quản trị người dùng —> cập Nhật vai trò rồi đính kèm Scan phiếu cập Nhật để Hệ thống duyệt.

Mỗi tổ chức có 1 tài khoản tham gia trên hệ thống. Tài khoản tham gia này có nhiều vai trò (Bên mời thầu, nhà thầu, chủ đầu tư).

 1. Muốn thay đổi hình thức xác thực từ email sang ứng dụng di động thì làm thế nào?

Trả lời: Hiện tại hệ thống mới áp dụng hình thức xác thực qua email. Xác thực qua điện thoại bạn chờ một thời gian nữa.

 1. Tôi đã cài đặt Agent nhưng không thực hiện được thao tác đính kèm hoặc tải file trên hệ thống mới. Tôi phải làm thế nào?

Trả lời: Đơn vị kiểm tra phiên bản Agent và thực hiện cài đặt theo hướng dẫn sử dụng trên trang chủ của hệ thống mới

 1. Tôi đã nhận được email chuyển đổi tài khoản nhưng chưa thực hiện chuyển đổi, giờ tôi tiến hành đăng ký tài khoản mới trên hệ thống mới được không?

Trả lời: Việc chuyển đổi thông tin được thực hiện theo yêu cầu tại VB 4229/BKHDT-QLĐT ngày 27/6/2022. Trường hợp cần hỗ trợ về việc chuyển đổi, đơn vị vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng trên Hệ thống hoặc liên hệ Tổng đài 1900 6126

 1. Khi sử dụng hệ thống đấu thầu điện tử có cần phải download thêm phần mềm bảo mật riêng ?

Trả lời: Đơn vị cần cài đặt duy nhất phần mềm VNeGP Client Agent để thực hiện các chức năng tải file và upload file lên hệ thống, ký số, mã hóa HSDT, giải mã HSDT. Việc cài đặt được thực hiện theo hướng dẫn tại mục 3. Hướng dẫn sử dụng.

V. Hỏi đáp về chi phí trên Hệ thống mới

 1. Chi phí của nhà thầu trúng thầu áp dụng như thế nào?

Trả lời: Thông tư số 06/2021/TT-BKHĐT (Điều 11 khoản 4) quy định việc thu chi phí nhà thầu trúng thầu và chi phí sử dụng Hợp đồng điện tử quy định tại các điểm d và đ khoản 1 Điều 5 của Thông tư này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 và trên cơ sở Quyết định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tại thời điểm hiện tại, chưa thu chi phí của nhà thầu trúng thầu, chi phí sử dụng hợp đồng điện tử. Hệ thống sẽ thông báo thời gian thu các chi phí này.

 1. Thời điểm thanh toán và thời hạn thanh toán khi tham gia 1 gói thầu mới?

Trả lời: Đối với chi phí nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, thời hạn nộp tối đa là 14 ngày kể từ ngày mở thầu theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 Thông tư số 06/2021/TT-BKHĐT.

 1. Hướng dẫn thanh toán chi phí nộp thầu hệ thống cũ

Trả lời: Việc thanh toán áp dụng cho cả chi phí phát sinh trên hệ thống cũ và trên cả hệ thống mới. Đơn vị thao tác thanh toán trên hệ thống mới theo đường link sau: https://muasamcong.mpi.gov.vn

tại mục Hướng dẫn thanh toán.

 1. Trên Hệ thống mới có phải nộp phí duy trì theo năm nữa không?

Trả lời: Đối với chi phí duy trì tên và hồ sơ năng lực của nhà thầu trên Hệ thống, thời hạn nộp trước ngày 01 tháng 4 hằng năm (trừ năm thực hiện đăng ký trên Hệ thống); nhà thầu không phải nộp chi phí duy trì tên và hồ sơ năng lực trên Hệ thống đối với những năm mà trạng thái tài khoản của nhà thầu được chính thức thông báo tạm ngừng trong cả năm (tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 của năm đó) theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 Thông tư số 06/2021/TT-BKHĐT.

 1. Tôi đã thanh toán phí Duy trì trên hệ thống mới nhưng vẫn chưa đăng nhập được hệ thống cũ để tham dự thầu thì tôi phải làm thế nào

Trả lời: Để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc về việc cập nhật chi phí thanh toán giữa hệ thống cũ và hệ thống mới, Vui lòng liên hệ tổng đài hỗ trợ người dùng 19006126 bấm phím 3.

Các bài viết liên quan: Vài điều về hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới

Ngồn: Từ Admin Trần Cảnh, Fage Đấu Thầu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *