Giá dự thầu nêu thếu giá trị gia tăng chỉ 5% thì có bị loại?

Trường hợp hồ sơ dự thầu không đề cập về thuế, phí, lệ phí thì giá dự thầu của nhà thầu được coi là đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí; trong trường hợp này, nếu nhà thầu trúng thầu, được trao hợp đồng thì phải chịu mọi trách nhiệm và…

Giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)

Đơn dự thầu không bao gồm thuế, phí và lệ phí nếu có

Độc giả đặt câu hỏi như sau: Đơn vị của tôi là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở, được cơ quan chủ quản giao cho thực hiện các dự án về chỉnh lý tài liệu bằng hình thức đấu thầu. Trong Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, có…