Hợp đồng ký thầu phụ có được đánh giá là đáp ứng hợp đồng tương tự?

Quy định mới nhất về hợp đồng tương tự theo luật đấu thầu, điều kiện áp dụng, xem xét đánh giá hợp đồng tương tự trong đấu thầu theo quy định mới nhất năm 2020 Câu hỏi: Về hợp đồng tương tự trong đấu thầu. – theo quy định luật đấu thầu 43 và 63,…

Bắt buộc hợp đồng tương tự phải cùng loại và cấp công trình có đúng quy định?

Theo biểu mẫu mời thầu xây lắp kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT, việc bắt buộc hợp đồng tương tự phải cùng loại và cấp công trình là không sai quy định? Câu hỏi: Độc giả Hoàng Hà, tỉnh Vĩnh Phúc đặt câu hỏi như sau: Đơn vị của tôi tham dự gói thầu xây…

Bổ sung hợp đồng tương tự sau khi đóng thầu làm thay đổi bản chất hồ sơ dự thầu?

Việc nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh hợp đồng tương tự mà nhà thầu thực tế đã thực hiện không bị coi là thay đổi bản chất của nhà thầu. Câu hỏi: Bà Trần Thị Hằng – TP. Hà Nội đặt câu hỏi như sau: Tôi có tham khảo Điều 16 Nghị định…

Hồ sơ mời thầu hợp đồng sửa chữa nhà thấu dự thầu hợp đồng xây mới có đáp ứng?

Việc đánh giá hồ sơ dự thầu, trong đó có nội dung hợp đồng tương tự bên mời thầu cần xem xét chi tiết các hạng mục công việc để xét về độ phức tạp đối với các hạng mục chính của gói thầu. Câu hỏi: Ông Vũ Văn Ngọc (Hưng Yên) đang gặp vướng…

Yêu cầu giá trị hợp đồng tương tự vượt qua 70% có sai quy định?

Không được đưa ra yêu cầu quá cao hoặc quá khắt khe dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu. Câu hỏi: Ông Võ Lê Thành Công (TPHCM), tại Khoản 2.1, Mục 2 Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa (Mẫu số 01) ban hành kèm theo Thông…

Có được yêu cầu nhà thầu cung cấp bản gốc hợp đồng tương tự để xác minh?

Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp bản gốc hợp đồng tương tự để xác minh, làm rõ hoặc liên hệ trực tiếp với chủ đầu tư của các hợp đồng tương tự mà nhà thầu kê khai trong hồ sơ dự thầu để xác minh tính trung thực trong việc…