Khi tôi nộp đơn DT phần chữ ký của nhà thầu là chữ ký số, vậy tôi phải đăng ký chữ ký số như thế nào?

Đấu thầu qua mạng chữ ký trong đơn là chữ ký số có cần ký bản giấy nữa không

Câu hỏi: Đấu thầu qua mạng khi tôi nộp đơn DT phần chữ ký của nhà thầu là chữ ký số, Vậy tôi phải đăng ký chữ ký số như thế nào? Có cần ký đơn dự thầu và đính kèm trên hệ thống không? Xem thêm tình huống liên quan: Thời hạn hiệu lực…

Thời hạn hiệu lực của chứng thư số là bao lâu? Thủ tục gia hạn chứng thư số như thế nào?

Thời hạn hiệu lực của chứng thư số là 01 năm sử dụng tính từ ngày đơn vị tiến hành đăng ký thành công 4 bước. Người dùng có thể tự gia hạn miễn phí CTS trong mục quản lý CTS trong vòng 30 ngày trước thời điểm hết hạn. Để gia hạn, đơn vị…

Mất mật khẩu hoặc mất thư mục chứng thư số thì phải làm sao?

Mất mật khẩu hoặc mất thư mục Vietnam là mất chứng thư số. Đơn vị tiến hành đăng ký thêm chứng thư số và hoàn thiện quy trình đăng ký thêm (4 bước) trên Hệ thống 1. Hướng dẫn đăng ký thêm chứng thư số: 2. Quy định về Gia hạn & vận hành hệ…