Đấu thầu công trình dân dụng HSMT yêu cầu nhân sự phải có Kiến trúc sư có phù hợp quy định của luật?

Với trường hợp của ông Quân việc HSMT yêu cầu kỹ thuật thi công phần hoàn thiện là Kiến trúc sư đã từng tham gia thi công ít nhất 02 công trình xây dựng dân dụng là không sai quy định.

Câu hỏi:
Đơn vị của ông Đỗ Trung Quân (Phú Yên) chuẩn bị tham gia gói thầu: Sửa chữa công trình dân dụng cấp III, nhưng trong hồ sơ mời thầu yêu cầu nhân lực như sau:

– Chỉ huy trưởng công trình: Tính từ ngày tốt nghiệp Kỹ sư xây dựng dân dụng đã từng chỉ huy trưởng ít nhất 1 công trình xây dựng dân dụng cấp III.

– Kỹ thuật thi công trực tiếp phần xây dựng: Tính từ ngày tốt nghiệp Kỹ sư xây dựng dân dụng đã từng tham gia thi công ít nhất 02 công trình xây dựng dân dụng cấp III

– Kỹ thuật thi công trực tiếp phần hoàn thiện: Tính từ ngày tốt nghiệp Kiến trúc sư thiết kế công trình đã từng tham gia thi công ít nhất 2 công trình xây dựng dân dụng cấp III.

Ông Quân hỏi, Hồ sơ mời thầu công trình dân dụng Yêu cầu nhân sự là Kiến trúc sư như vậy có phù hợp không?

Xem thêm tình huống liên quan:
Quy định về đánh giá nhân sự chủ chốt sao cho đúng quy định của luật đấu thầu?
Yêu cầu công nhân trong nhân sự chủ chốt có đúng quy định luật đấu thầu?
Trong thời gian đánh giá hồ sơ nhà thầu có được thay đổi nhân sự?

Về vấn đề này, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Luật Xây dựng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành không quy định điều kiện năng lực của cá nhân kỹ thuật thi công trực tiếp công trình.

Theo hướng dẫn tại Mục 2.2 Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu một giai đoạn, hai túi hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp thì “căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu và pháp luật về xây dựng mà bên mời thầu quy định yêu cầu về nhân sự chủ chốt như chỉ huy trưởng công trình, chủ nhiệm kỹ thuật thi công, chủ nhiệm thiết kế bản vẽ thi công, đội trưởng thi công, giám sát kỹ thuật, chất lượng… và số năm kinh nghiệm tối thiểu của nhân sự chủ chốt đó cho phù hợp”.

Do đó, xem xét vào tầm quan trọng, tính chất, quy mô công trình, giá trị gói thầu lớn, nhiều hạng mục có tính chất kỹ thuật thi công phức tạp, chủ đầu tư có thể yêu cầu trong hồ sơ mời thầu quy định nhân sự của nhà thầu đảm nhận các vị trí phù hợp với quy định của pháp luật.

Với trường hợp Hồ sơ mời thầu công trình dân dụng Yêu cầu nhân sự là Kiến trúc sư? của ông Quân việc HSMT yêu cầu kỹ thuật thi công phần hoàn thiện là Kiến trúc sư đã từng tham gia thi công ít nhất 02 công trình xây dựng dân dụng là không sai quy định.

Ban biên tập KĐT ( Nguồn Chinhphu.vn)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *