Thời hạn hiệu lực của chứng thư số là bao lâu? Thủ tục gia hạn chứng thư số như thế nào?

Thời hạn hiệu lực của chứng thư số là 01 năm sử dụng tính từ ngày đơn vị tiến hành đăng ký thành công 4 bước. Người dùng có thể tự gia hạn miễn phí CTS trong mục quản lý CTS trong vòng 30 ngày trước thời điểm hết hạn. Để gia hạn, đơn vị vào mục Quản lý chứng thư số – gia hạn chứng thư số

Trình tự thực hiện như sau:
Gia hạn chứng thư số

Ban biên tập Kênh đấu thầu (Nguồn: muasamcong.mpi.gov.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *