Mất mật khẩu hoặc mất thư mục chứng thư số thì phải làm sao?

Mất mật khẩu hoặc mất thư mục Vietnam là mất chứng thư số. Đơn vị tiến hành đăng ký thêm chứng thư số và hoàn thiện quy trình đăng ký thêm (4 bước) trên Hệ thống

1. Hướng dẫn đăng ký thêm chứng thư số:

Đăng ký thêm chứng thư số mới (4)

2. Quy định về Gia hạn & vận hành hệ thống chứng thư số

– Cục Quản lý đấu thầu là đơn vị cấp phát, gia hạn chứng thư số khi đơn vị nhà thầu đăng ký. Và sẽ hủy chứng thư số khi đơn vị nhà thầu không gia hạn.
– Trong vòng 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị xin cấp mới, cấp lại hoặc gia hạn chứng thư số. Cục QLĐT sẽ có bổn phận rà soát & gia hạn chứng thư số nếu đủ điều kiện.
– Quy định cụ thể về việc gia hạn, cấp lại, thu hồi, khôi phục, huy Chứng thư số xin tham khảo trong Quy chế chứng nhận chữ ký số cho đấu thầu qua mạng do Bộ KH&ĐT ban hành

3. Hồ sơ gia hạn hoặc đăng ký lại chứng thư số:

– 01 Đơn đăng ký cấp Chứng thư số, có xác nhận của đơn vị quản lý Chứng thư số (theo mẫu của MPI)
– 01 Bản sao hợp lệ quyết định thành lập của đơn vị quản lý.
– Hoặc 01 bản sao hợp thức giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
– 01 Bản sao chứng minh nhân dân của người đại diện cao nhất.
kì hạn dùng của Chứng thư số là 01 năm

Các đơn vị nhà thầu, mời thầu có nhu cầu cần đăng ký mới, đăng ký thêm hoặc gia hạn chứng thư số hàng năm xin vui lòng liên hệ qua Kênh đấu thầu để được tham mưu chính xác nhất.

Ban biên tập Kênh đấu thầu (Nguồn: muasamcong.mpi.gov.vn)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *