Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cập nhật chức năng cho phép Bên mời thầu điều chỉnh kết quả lựa chọn Nhà thầu

(ĐTQM) – Từ thực tiễn vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Hệ thống) và những vấn đề phát sinh trong quá trình người dùng thực hiện nghiệp vụ trên Hệ thống thời gian qua cho thấy sự cần thiết phải cập nhật, bổ sung chức năng trên Hệ thống cho phù hợp, theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy nhanh quy trình lựa chọn nhà thầu, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, kịp thời đưa vào khai thác, sử dụng.

Theo đó, trong lộ trình cập nhật, bổ sung chức năng của Hệ thống, từ ngày 28/03/2022, Hệ thống chính thức cho phép Bên mời thầu tự đính chính kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) đã đăng tải trên Hệ thống.

Trước đây, để đính chính về KQLCNT đã đăng tải trên Hệ thống, Bên mời thầu bắt buộc phải gửi trực tiếp toàn bộ bản sao hồ sơ gói thầu đang cần đính chính đến Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia và đợi thủ tục hành chính của Trung tâm trong 02 ngày làm việc. Bên cạnh đó, trong thời gian tiếp nhận hồ sơ và thời gian xử lý, thông tin về KQLCNT chưa được đính chính vẫn công khai trên Hệ thống.

Với việc bổ sung chức năng mới, Bên mời thầu có thể tự tiến hành thực hiện việc đăng thông tin đính chính và công khai trên cùng màn hình KQLCNT đã công khai trước đó với điều kiện đính kèm đầy đủ thông tin trên Hệ thống và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của thông tin này.

Hệ thống cho phép chức năng này áp dụng trong các gói thầu qua mạng, không qua mạng trong phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu; gói thầu qua mạng sử dụng Vốn khác; gói thầu sử dụng nguồn vốn của WB/ADB; gói thầu trong Hiệp định CPTPP.

Thao tác sử dụng chức năng này được thực hiện trên cùng màn hình KQLCNT đã công khai trước đó và được hướng dẫn cụ thể tại ảnh minh họa.

Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia nhận định sẽ không ngừng cố gắng cải tiến Hệ thống nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu, nhà đầu tư khi tham gia vào Hệ thống. Trong thời gian tới, các thủ tục đấu thầu sẽ được tối đa hóa trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hình thành cơ sở dữ liệu về nhà thầu, nhà đầu tư. Các tác vụ đấu thầu đều thực hiện trên Hệ thống thay thế cho việc phải thực hiện trực tiếp như hiện nay (thực hiện bảo lãnh dự thầu online, đánh giá HSDT tự động, phê duyệt các hồ sơ trên Hệ thống thay cho thẩm định, phê duyệt trực tiếp như hiện nay, ký kết hợp đồng trực tuyến…).

Huong dan dieu chinh ket qua lua chon qua he thong

Phần mềm tự động cài đặt môi trường máy tính để sử dụng hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn)

Tổng hợp các lỗi thường gặp khi đấu thầu qua mạng

 

(Nguồn: Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *