Nhà thầu cần chuẩn bị gì để tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới

  1. Đối vợi máy tính và trình duyệt

– Hệ thống Mạng Đấu thầu Quốc gia e-GP hỗ trợ 3 hệ điều hành: Windows, Linux và MacOS. Tuy nhiên, đối với Linux và MacOS hệ thống chưa hỗ trợ tính năng đăng tải tài liệu, ký số. Để thực hiện đủ tất cả các tính năng của hệ thống, máy tính người dùng cần đảm bảo:

+ Máy tính sử dụng hệ điều hành Windows 7 trở lên. Khuyến khích sử dụng hệ điều hành Windows 10 trở lên;

+ Máy tính có cấu hình tối thiểu 4GB RAM;

+ Máy tính đã cài đặt ứng dụng Plugin Agent (Khi cài đặt Plugin Agent ứng dụng sẽ tự động kiểm tra máy đã cài đặt Java 1.8 hay chưa, trong trường hợp máy tính chưa cài đặt ứng dụng sẽ tự động tải về và cài đặt Java 1.8).

– Để có thể upload/download file và ký số, khuyến khích NSD sử dụng 1 trong 2 trình duyệt: Chrome hoặc Microsoft Edge.

mạng đấu thầu quốc gia mới

 

  1. Bên mời thầu, nhà thầu chưa thực hiện cập nhật, xác nhận thông tin tài khoản cần tiếp tục thực hiện để chuyển đổi sang hệ thống mới.
  2. Bên mời thầu, nhà thầu cần chuẩn bị sẵn chứng thư số công cộng để tiến hành đăng ký sử dụng chứng thư số công cộng trên hệ thống mới. Dùng chứng thư số công cộng để tiến hành thực hiện các nghiệp vụ xác thực, ký số, bảo mật thông tin trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.
  3. Thực hiện thanh toán những khoản nợ còn lại trên hệ thống cũ: Nhà thầu cần thực hiện thanh toán đầy đủ. trường hợp hết thời hạn thanh toán theo quy định mà nhà thầu không thanh toán chi phí thì tài khoản của nhà thầu sẽ bị chuyển sang trạng thái tạm ngưng và không thể thực hiện các giao dịch liên quan trên hệ thống cho đến khi hoàn thành trách nhiệm thanh toán phí theo đúng quy định.
  4. Tìm hiểu kỹ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan và các hướng dẫn cụ thể về đấu thầu qua mạng, cụ thể: Thông tư 06/2021/TT-BKHĐT; Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT; Thông tư 16/2022/TT-BKHĐT.
  5. Đối với trường hợp gói thầu đã đăng tải hồ sơ mời thầu lên hệ thống cũ trước ngày 16/9/2022 thì quá trình lựa chọn nhà thầu sẽ được thực hiện theo hồ sơ mời thầu mà bên mời thầu đã phát hành và các quy định theo luật điều chỉnh tương ứng.

Đối với trường hợp gói thầu chưa lập hồ sơ mời thầu hoặc đã lập, phê duyệt hồ sơ mời thầu trước ngày 16/9/2022 tuy nhiên chưa đăng tải lên hệ thống cũ thì cần thực hiện sửa đổi, phê duyệt lại hồ sơ theo đúng quy định tại Khoản 8 Điều 39 của Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT và thực hiện đăng tải lên hệ thống mới.

Nguồn: Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *