Nhân sự đã kê khai trong hồ sơ dự thầu đâm đơn kiến nghị nhà thầu tự ý đề xuất tên mình vào trong hồ sơ dự thầu.

Trong giai đoạn đánh giá HSDT nhân sự đã kê khai trong hồ sơ đâm đơn kiến nghị nhà thầu tự ý đề xuất tên mình vào trong hồ sơ dự thầu mà không hề biết về việc này. trong trường hợp nêu trên, bên mời thầu xử lý như thế nào?

Xem thêm tình huống liên quan:

Hướng dẫn quy trình kiến nghị và giải quyết kiến nghị trong đấu thầu
Gói thầu lớn hơn 20 tỷ đồng khi đánh giá về tài chính thì áp dụng phương pháp giá thấp nhất có phù hợp không?
Phương pháp đánh giá về giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất

Ban biên tập kênh đấu thầu trả lời tình huống giải quyết kiến nghị trong đấu thầu như sau:

Nhận định về kiến nghị của NHÂN SỰ để đảm bảo khách quan sẽ có hai khả năng “Giả thiết nhân sự là Ông A, Nhà thầu là B”:
– Ông A không thuộc nhân sự hợp đồng của nhà thầu B: tức là nhà thầu B kê khai không trung thực
– Hoặc ông A thuộc nhân sự hợp đồng chịu sự quản lý phân công công việc của nhà thầu B: ông A cung cấp thông tin không trung thực. Nhà thầu B có quyền điều động ông A thực hiện công việc của nhà thầu theo hợp đồng lao động.
Để nhận định rơi vào trường hợp nào, bên mời thầu cần yêu cầu nhà thầu B và ông A cung cấp làm rõ chứng minh cụ thể: hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội của ông A (nếu có)…
Dựa vào các căn cứ chứng minh làm rõ, nếu phản ánh của ông A là đúng thì nhà thầu B gian lận. Nếu phản ánh của ông A không đúng thì hoặc ông A tiếp tục phải làm việc cho nhà thầu B theo sự phân công, hoặc ông A sẽ tự đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Trường hợp thứ nhất: Đơn kiến nghị trong đấu thầu là đúng nhà thầu cung cấp thông tin không trung thực Theo điểm c, khoản 4, điều 89 Luật đấu thầu 2013 về hành vi bị cấm trong đấu thầu thì nhà thầu bị loại và xử lý theo quy định.
Trường hợp thứ hai: Đơn kiến nghị trong đấu thầu không đúng nhà thầu kê khai đúng, nhưng ông A không muốn tiếp tục làm việc cho nhà thầu B.

Theo Khoản 4, điều 19 Nghị định 63/2014/NĐ-CP về nội dung thương thảo hợp đồng: Trong quá trình thương thảo, nhà thầu không được thay đổi nhân sự chủ chốt đã đề xuất trong hồ sơ dự thầu để đảm nhiệm các vị trí chủ nhiệm thiết kế, chủ nhiệm khảo sát… hoặc vì lý do bất khả kháng mà các vị trí nhân sự chủ chốt do nhà thầu đã đề xuất không thể tham gia thực hiện hợp đồng. Trong trường hợp đó nhà thầu được quyền thay đổi nhân sự khác…

Theo quy định trên trường hợp trong hợp động giữa nhà thầu B và ông A có điều khoản cho phép nhà thầu B sử dụng ông A để tham gia dự thầu theo năng lực của ông A thì hồ sơ dự thầu này là hợp lệ. Như vậy nếu ông A có đơn kiến nghị và bên mời thầu xét thấy đay là lý do bất khả kháng của nhà thầu B thì bên mời thầu cho phép nhà thầu đề xuất thay đổi nhân sự nhưng phải đảm bảo nhân sự dự kiến thay thế có trình độ, kinh nghiệm và năng lực tương đương hoặc cao hơn ông A. Đồng thời bên mời thầu kiến nghị nhà thầu B xem xét lại hợp đồng với ông A để có biện pháp xử lý theo quy định.

Ban biên tập kênh đấu thầu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *