Điều chỉnh thời gian lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư

Việc xin điều chỉnh thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu của các gói thầu còn lại là từ quý I/2020 sang quý II/2020 “Ở đây có thể tạm hiểu lý do mà chủ đầu tư chậm lựa chọn nhà thầu trong quý I/2020 là cần điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công + Dự toán điều chỉnh dẫn đến việc chưa triển khai lựa chọn các gói thầu khác vào quý I được” Tư vấn cho đơn vị là không nên xin phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn vào thời điểm này, đợi kết quả thẩm định và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công Sở Xây dựng, sau đó căn cứ vào đó điều chỉnh về Thời gian lựa chọn, Giá gói thầu, hình thức lựa chọn nếu cần thiết.

Câu hỏi:
Cơ quan ông Nguyễn Văn Thanh (Hải Phòng) được giao làm chủ đầu tư một dự án nhóm B, sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương. Dự án đã được UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh vào tháng 10/2020. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh đã được phê duyệt vào tháng 1/2020 (Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu của các gói thầu là quý I/2020). Cơ quan ông Thanh đã lựa chọn nhà thầu lập Thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh trong quý I/2020 và đang trình Sở Xây dựng thẩm định và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công.

Cơ quan ông Thanh trình Sở Kế hoạch và Đầu tư xin điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (điều chỉnh thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu của các gói thầu còn lại là từ quý I/2020 sang quý II/2020). Ông Thanh hỏi, để trình hồ sơ xin điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu như trên có bắt buộc phải có Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh không?

Xem thêm hướng dẫn liên quan:

Về vấn đề này, Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu quy định: “Trường hợp cần điều chỉnh một số nội dung thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt thì chỉ lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt cho nội dung điều chỉnh này mà không phải lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt lại cho nội dung khác đã được phê duyệt trước đó…”.

Theo đó, trường hợp thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh đã được phê duyệt, không thuộc nội dung điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì không bắt buộc phải phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh.

Ý kiến Ban biên tập Kênh đấu thầu cho câu hỏi của đơn vị:

Việc xin điều chỉnh thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu của các gói thầu còn lại là từ quý I/2020 sang quý II/2020 “Ở đây có thể tạm hiểu lý do mà chủ đầu tư chậm lựa chọn nhà thầu trong quý I/2020 là cần điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công + Dự toán điều chỉnh dẫn đến việc chưa triển khai lựa chọn các gói thầu khác vào quý I được” Tư vấn cho đơn vị là không nên xin phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn vào thời điểm này, đợi kết quả thẩm định và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công Sở Xây dựng, sau đó căn cứ vào đó điều chỉnh về Giá gói thầu, hình thức lựa chọn nếu cần thiết.

Trường hợp đơn vị chỉ xin điều chỉnh thời gian lựa chọn nhà thầu tư quý I/2020 sang quý II/2020 do nguyên nhân bất khả kháng khác mà không phải do điều chỉnh thiết kế thì theo Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định nhà thầu không cần nộp Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh.

Ban biên tập Kênh đấu thầu (Nguồn chinhphu.vn)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *