KHÓA HỌC ĐẤU THẦU QUA MẠNG TỪ GÓI THẦU THƯC TẾ
* Học từ cơ bản tới nâng cao
* Được thực hành cụ thể từng bước gói thầu thực tế ngay trong khi học
* Tiếp tục đồng hành, hỗ trợ đấu thầu (05 năm sau khi kết thúc khóa học)
Dịch vụ đấu thầu qua mạng

nội dung khóa học 

pHẦN 1: LÝ THUYẾT

Chương 1 Giới thiệu tổng quan hệ thống mạng đấu thầu

pHẦN 2: tHỰC HÀNH

Chương 2 Cài đặt môi trường làm việc

CÓ 3 VẪN ĐỀ LỚN BẠN THƯỜNG GẶP PHẢI

vấn đề # 1

Thiếu/chưa có kinh nghiệm thực tế trong việc xây dựng HSMT, lập HSDT để kiểm soát gói thầu.

vấn đề # 2

Vướng mắc trong đấu thầu thì không có người hỗ trợ, làm việc kiểu mò mẫm, nhiều khi không rõ đúng sai.

vấn đề # 3

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thường xuyên cập nhật và bị lỗi trong quá trình thực hiện đấu thầu.

(khóa học này sẽ giúp bạn giải quyết )

ƯU ĐÃI THEO KHÓA HỌC